9. God belooft ons leiding te geven

God heeft beloofd om ons te leiden, om ons in elke situatie zijn wil bekend te maken. Hij zal ons ook duidelijk maken wat we voor Hem mogen doen.

“De Here is mijn herder … Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil” (Psalm 23:1,3)

“Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen” (Psalm 25:12)

Een christen wordt door Gods Geest geleid. Dat is een feit. Daar gaat Paulus vanuit.

“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods” (Romeinen 8:14)

De Heilige Geest is bij je bekering in je komen wonen om je te leiden, om je in elke situatie de weg te wijzen.