7. Aanvullende adviezen voor de stille tijd

In deze Bijbelstudie worden aanvullende adviezen gegeven over het Bijbellezen en het bidden tijdens je stille tijd.

+ Noties maken bij het Bijbellezen in je stille tijd

In de Bijbelstudie over stille tijd zijn adviezen gegeven voor het Bijbellezen tijdens je stille tijd. Lees per keer niet te veel, lees langzaam en nauwkeurig, lees ordelijk de Bijbel door. Waar ik het nu over wil hebben, is het maken van aantekeningen tijdens je Bijbellezing. Hieronder worden enkele manieren om dat te doen besproken. Voor ik daar op in ga wil ik er op wijzen dat het Bijbellezen tijdens je stille tijd geen Bijbelstudie moet worden. Het gaat er om dat je God de gelegenheid geeft om door het Bijbelgedeelte van die dag tot je te spreken.

Hoe kun je het maken van aantekeningen aanpakken?

Je kunt het op veel manieren doen. De ene manier kost meer energie, inspanning dan de andere. Waar het om gaat is dat aantekeningen maken een manier is om het Bijbelgedeelte dieper tot je door te laten dringen.

+ Onderstreep wat je opvalt

Als je het Bijbelgedeelte leest, onderstreep dan wat je opvalt. Of Schrijf in een schrift wat je opvalt. Dit is de eenvoudigste manier.

+ Als je het Bijbelgedeelte doorleest stel dan enkel vragen en schrijf de antwoorden op

Methode 1

-waar gaat het Bijbelgedeelte over

-wat zegt het over Jezus

-wat zegt het over God

-staat er een opdracht in

-staat er een waarschuwing in

-staat er een voorbeeld in (een slecht of een goed voorbeeld)

-staat er een belofte in die ook voor mij geldt

-staat er iets in wat ik kan toepassen in mijn eigen leven

Methode 2

Deze methode wordt wel hoofdstuksamenvatting genoemd. Neem een deel of een gedeelte van een hoofdstuk. Als je in een Bijbel kijkt, dan zie je dat ook hoofdstukken soms door de Bijbelvertalers onderverdeeld zijn. Lees het gedeelte door en beantwoord deze vragen:

-Waar gaat het gedeelte over. Wat gebeurt er?

-Is er een sleutelvers of een sleutelwoord

Het kunnen er ook meerdere zijn.

Een woord of vers dat de kern van de boodschap van het Schriftgedeelte weergeeft.

-Kun je een indeling maken van het Bijbelgedeelte

-Wat spreekt je aan in het Bijbelgedeelte

Als het mogelijk is, geef aan waarom dat zo is.

-Hoe kan ik het toepassen in mijn eigen leven

Een illustratie

1 Korinthiers 13

-Waat gaat het gedeelte over?

Over het belang van liefhebben

-Wat is het sleutelvers of woord?

Sleutelwoord is liefde.

“maar ik had de liefde niet, ik ware niets” (:2)

-Kun je een indeling maken van het gedeelte?

:1-3 / de noodzaak van liefhebben

:4-7 / een omschrijving van wat liefhebben inhoudt

:8-13 / liefde is het belangrijkste

-Wat spreek je aan?

Dat er staat dat zonder liefde alles wat we doen waardeloos is voor God.

-Hoe kan ik het toepassen in mijn eigen leven?

Op mezelf toezien dat ik in elke situatie op een liefdevolle manier reageer.

Het gaat er niet om dat je alles precies goed hebt, het is slechts een hulp om door te laten dringen wat er in het gedeelte staat.

Tot zover over het notities maken tijdens het Bijbellezen.

Het bidden tijdens het houden van stille tijd

 

Ook dat is in de voorgaande Bijbelstudie over het houden van Stille Tijd al besproken. Ter aanvulling een suggestie voor de start van de tijd van het gebed in je stille tijd. Daar zou je het bidden mee kunnen beginnen. Wat hieronder staat vervangt niet het bidden, het vervangt niet het vragen aan God om hulp, leiding, zegen, uitredding.

Je zou het bidden kunnen beginnen met:

+ Dankzegging, aanbidding.

God danken voor je behoud, voor het zenden van zijn Zoon, voor al zijn weldaden.

+ Belijden van je afhankelijkheid.

Heer wilt u vandaag mijn kracht en leven zijn en me door deze dag heendragen.

+ Vragen om Gods plan voor deze dag

“Heer wat is Uw plan voor deze dag?”

+ Toetsen op zonden, los van u bezig zijn

Wilt U mij toetsen op zonde, waarschuwen als er iets mis is. Bewaar me voor mijn eigen plannen. Dat ik niet los van uw leiding bezig ben.

Als er onbeleden zonden zijn, belijdt ze dan (1 Johannes 1).

+ Gebed om reinigen, beheersen en weer vervullen met uw Geest

Heer wilt u mij reinigen en beheersen in alles wat ik ben en wilt u mij weer vervullen met uw Geest.

Daarna ga je verder met gebeden, verzoeken, je hart uitstorten, enzovoort.

Het kost even moeite om het aan te leren. Om het aan te leren: leg, als je gaat bidden in je stille tijd, een briefje voor je neer met daarop deze punten. Kijk dan af en toe, wat nu moet komen. Na enige tijd wordt het een gewoonte, gaat het vanzelf.