2. Zekerheid dat je behouden bent

Het is Gods bedoeling dat je daar zeker van bent. God wil dat we weten dat we eeuwig leven hebben. “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt” (1 Johannes 5:13)

Waarop is de zekerheid dat je een kind van God bent gebaseerd?

+ Omdat je het goede gedaan hebt

Je hebt zekerheid dat je een kind van God bent, omdat je het goede hebt gedaan. Je hebt Jezus aangenomen, je hebt je bekeerd.

(Voor uitleg hierover, zie in de serie Bijbelstudies over de praktijk van het christenleven de Bijbelstudie over de start van het christenleven)

Misschien weet je niet zeker of je dit ooit gedaan heb. Als dat het geval is, doe het dan nog één keer. “Here Jezus ik weet niet of U al mijn leven bent binnengekomen, maar als dat nog niet het geval is, wilt U dan nu komen.”

Zeg tegen Jezus dat je bij Hem wil horen. Zeg tegen Hem dat je voortaan voor Hem wilt leven. Vraag Hem om je leven binnen te komen. En als je dat doet dan komt Hij binnen (Openbaring 3:20).

Als jij Jezus hebt gevraagd om je leven binnen te komen, hoe weet je dan dat Hij gekomen is? Dat weet je op grond van de Bijbel, niet omdat je er wat bij voelt. Jezus zei: “Zie, Ik [Jezus] sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen … “ (Openbaring 3:20). Jezus zei: “Als jij dit doet, dan zal Ik dat doen”. Als jij opent, dan kom Ik binnen. Je hebt open gedaan, dus is Hij binnen gekomen.

Jezus liegt nooit. Als Hij iets belooft dan doet Hij dat ook. Toen jij de deur opende, is Hij binnengekomen. Dit weet je op grond van Gods Woord. De Bijbel zegt het, dus is het zo, of ik het nu op dit moment voel of niet.

+ Omdat je het goede doet

Je hebt zekerheid van je behoud omdat je op dit moment het goede doet. Je gelooft in Jezus. Je gelooft dat Hij de Zoon van God is. Je gelooft dat Hij voor de zonden is gestorven. Je gelooft dat dit waar is en je hebt daar je vertrouwen op gesteld. “Heer Jezus als dat allemaal waar is, dan wil ik daar voortaan op vertrouwen.”

De Bijbel zegt het keer op keer. Als je gelooft dan ben je behouden. Dan heb je het eeuwige leven.

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 3:36)

“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld …” (Johannes 3:18)

“ … opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.” (Johannes 20:31)

“… opdat een ieder die gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (Johannes 3:16)

Er staat: “Wie gelooft heeft eeuwig leven” (Johannes 3:36)

Ik geloof, dus heb ik eeuwig leven.

“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” (1 Johannes 5:11,12)

Jezus is mijn leven binnengekomen toen ik de deur van mijn hart voor Hem opende (Openbaring 3:20). Ik heb de Zoon, dus heb ik het leven. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven …”

+ Niet op je gevoel steunen

Je zekerheid is gebaseerd op het woord van God en niet op je gevoel.

Als je tot geloof komt, dan zullen er zeker gevoelens volgen als je God gaat dienen. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld over blijdschap en vrede in je innerlijk (Galaten 5:22). Maar die gevoelens zijn niet de basis voor je zekerheid dat je een kind van God bent. Je zekerheid is gebaseerd op het woord van God. Je hebt Jezus aangenomen. Je geloof in Hem, je hebt je vertrouwen op het offer van Jezus gesteld. Dus ben je behouden.

Het gevoel is onbetrouwbaar. Het wordt beïnvloed door veel factoren, zoals je gezondheid. Als je vermoeid of uitgeput bent, dan kan het gevoel weg zijn. Het besef van Gods aanwezigheid, van vrede en blijdschap door de Heilige Geest kan ook wegzakken doordat je het dagelijks contact met God, door gebed en Bijbellezing, hebt verwaarloosd. Of omdat je opgaat in dingen van de wereld, God heeft dan niet de eerste plaats in je leven. Dat bedroeft Gods Geest en dan merk je minder van het werk van Gods Geest in je binnenste.

+ Een verandering in je leven

Als je tot geloof komt dan ga je rekening houden met God, dan gaan er dingen veranderen in je leven. God zal je door de Bijbel en door zijn Geest bij allerlei dingen bepalen. Dingen waar je mee moet stoppen en dingen die je juist moet gaan doen. Je leven gaat veranderen.

Als dit veranderingsproces helemaal niet op gang is gekomen, vanaf het moment dat je tot geloof bent gekomen, dan is er iets mis. Er moet een begin van verandering zijn.

+ Je zekerheid wordt aangevallen

Er zullen momenten komen dat je zekerheid van behoud wordt aangevallen. Dan komt er twijfel, ben ik wel een kind van God. In dat geval moet je vasthouden aan Gods woord. Je herinneren dat je het goede gedaan hebt. Je hebt Jezus aangenomen. En beseffen dat je op dit moment het goede doet, je gelooft immers in Jezus.

Je moet in geloof op het woord van God blijven staan. Schrijf bijvoorbeeld Johannes 3:36 “Wie gelooft, heeft eeuwig leven” met grote letters op een papier en plak dat aan de deur van je kamer, zodat je het telkens ziet. Als je aangevallen wordt, kijk naar de Bijbeltekst, zeg de Bijbeltekst hardop op en zeg: “Wie gelooft heeft, eeuwig leven. Ik geloof, dus heb ik eeuwig leven. Hier staat het zwart op wit in Gods Woord.”

Hoe komt het dat onze zekerheid wordt aangevallen? Wat maakt je kwetsbaar?

-Als het gevoel tijdelijk weg is.

Omdat je de bewuste gemeenschap met God op dat moment niet ervaart. Dat maakt kwetsbaar als je daar op steunt. Het probleem is dat je gevoel onbetrouwbaar is. Daar kun je niet op steunen. Je gevoel gaat op en neer. Een christen leeft niet op zijn gevoel, hij wandelt in geloof en niet in aanschouwen. Niet in voelen of ervaren. “want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen” (2 Korinthe 5:7).

We moeten niet naar binnen kijken, maar op het woord van God blijven staan. “Uw Woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Het is zoals de Bijbel zegt dat het is. Als jij de deur voor Jezus opent, dan komt Hij binnen. Als jij in Hem gelooft, dan ben je behouden. Of je dat nu voelt of niet. “Here God ik geloof uw woord, uw woord is de waarheid. Dank u dat Jezus mijn leven is binnengekomen. En dat ik eeuwig leven heb, omdat ik in uw Zoon geloof.”

-Als je worstelt met een hardnekkige zonde

Een christen kan worstelen met een bepaalde zonde en daardoor denken dat hij of zij niet echt bekeerd is. Dat is een misverstand. Er zijn vele zonden die je na je bekering zonder al te veel moeite af kunt leggen. Sommige zonden zijn hardnekkiger. Daar is er vooruitgang met vallen en telkens weer opstaan. Als een christen struikelt en zondigt, dan moet hij zijn zonde aan God belijden en als hij dat doet dan vergeeft God (1 Johannes 1:9, 2:1-2). Maar het feit dat je met zonde worstelt betekent niet, dat je geen kind van God bent.