11. Hoe God ons leidt. De drie richtingwijzers.

  1. Hoe God ons leidt. De drie richtingwijzers.

God maakt zijn wil langs drie wegen bekend. Hij doet dat (1) door de Bijbel, (2) door Zijn besturing van de omstandigheden en (3) door de innerlijke leiding van zijn Geest. Vaak door een combinatie van deze drie dingen tegelijk.

Continue reading

18. De zin van je leven. Waarom God je heeft gemaakt?

Waarom ben je er? Wat is de zin van je leven? Waarom heeft God je gemaakt?. Het antwoord op die vragen vinden we in de eerste twee hoofdstukken van het boek Genesis. Uit Genesis 1 en 2 blijkt dat God ons voor twee dingen heeft gemaakt: (1) om zijn medewerker te zijn en (2) als gezelschap voor Hemzelf.

Continue reading

19. Gods programma voor je leven, Gods doelen in je leven

In een andere Bijbelstudie is besproken dat God voor het leven van iedere christen een eigen afzonderlijk plan heeft. Als wij Hem raadplegen en in alle dingen zijn wil zoeken, dan worden we daar stap voor stap in binnen geleid. Maar er zijn ook een aantal dingen die God in het leven van elke christen wil zien. Die voor elke christen gelden. Die worden in deze Bijbelstudie besproken.

Continue reading

20. God verheerlijken

+ Wat is het?

 God verheerlijken door je leven, wat is het, wat houdt het in? Het is zo leven dat de mensen en de engelen die toekijken er respect door krijgen voor God. Omdat iets van de grootheid en het volmaakte karakter van God in je zichtbaar wordt. Continue reading