De Wederkomst van Christus 1

Inleiding

“en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30)

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstokken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, Amen.” (Openbaring 1:7)

Continue reading

De wederkomst van Christus 2

Inleiding

In de eerste studie over de wederkomst van Christus is besproken hoe Hij terugkomt: persoonlijk, zichtbaar en plotseling. En er is besproken wat Jezus komt doen. Hij komt terug als koning, om de heerschappij van de wereld op zich te nemen. Hij komt terug als rechter, om recht te spreken. En Hij komt  terug als verlosser om de gelovigen, het volk Israël en de hele schepping te verlossen. We zullen nu onderzoeken wat de Bijbel zegt over het tijdstip van Jezus terugkomst. Vervolgens staan we kort stil bij de opname van de gemeente. Tot slot zullen we nadenken over de invloed die de verwachting van Jezus terugkomst op ons leven behoort te hebben.

Continue reading