Profetieën en het leven van Jezus

 

Inleiding

 Lang voor de geboorte van Jezus was er al over Zijn komst geprofeteerd (Genesis 3:15). Jezus kwam niet onaangekondigd naar de aarde. Hij kwam in de “volheid der tijd” (Galaten 4:4). Een Bijbelstudie die dit alles nauwgezet onderzoekt, moedigt ons aan te geloven in een God Die niet alleen heerlijke plannen maakt, maar Die ze ook tot in detail uitwerkt. Al deze profetieën zijn stuk voor stuk uitgekomen, en daardoor geloven we des te meer dat de Bijbel door God is geïnspireerd. Het laat zien dat de Bijbel geen verzameling boeken van verschillende schrijvers is, maar één Boek met één Auteur: God. Gedreven door de Heilige Geest aanvaardt een kind van God met blijdschap hun getuigenis, en roept hij met Thomas uit: “Mijn Heere en Mijn God”. Het getuigenis van al deze vervulde profetieën ondersteunt ons geloof en maakt het vast en onbeweeglijk.

Continue reading

De menswording van Jezus

Inleiding

In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien dat Jezus Christus God is. Jesaja en Micha profeteerden hiervan. Hij is de Zoon van God. De Kerstgeschiedenis vertelt ons dat Jezus mens werd. Hij nam de gestalte van een slaaf aan (Filippenzen 2:5-8). Deze bijbelstudie gaat over de menswording van Jezus. Continue reading

Jezus is God

 

Inleiding

Geloven dat Jezus God is, is van wezenlijk belang voor de verlossing. “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt..” (Romeinen 10:9). Jezus als Heere, niet als een goed mens. Als we bekeringsverhalen in de Bijbel bestuderen, zullen we zien dat velen Jezus als hun Heere erkennen, Paulus in Handelingen 9:5, de man in Johannes 9:38. Het ontkennen van de Godheid van Jezus heeft tot gevolg dat de mensheid van een Zaligmaker wordt beroofd, en we zullen voor eeuwig verloren gaan. In deze Bijbelstudie behandelen we zes bewijzen voor de Godheid van Jezus.

Continue reading

Weerlegging van argumenten tegen de Godheid van Jezus

Inleiding

De Godheid van Jezus is in de kerkgeschiedenis herhaaldelijk aangevallen. In alle eeuwen van de kerkgeschiedenis zijn er mensen geweest die loochenden dat Jezus God is. Ook vandaag de dag zijn er mensen die zich christen noemen en ontkennen dat Jezus waarlijk God is. De bekendste zijn ongetwijfeld de zogenaamde Jehovagetuigen. Deze mensen zijn ernstig misleid. Ze geloven in een andere Jezus, niet in de Jezus van de Bijbel (2 Korinthe 11:4). Wie niet in de Jezus van de Bijbel gelooft zal voor eeuwig verloren gaan (Johannes 8:23,24).

Continue reading

De mensheid en zondeloosheid van Jezus

Inleiding

Jezus is volledig God en volledig mens. Voor ons menselijk verstand is deze waarheid niet helemaal te doorgronden. Maar toch leert de Bijbel dit duidelijk. In de vorige twee Bijbelstudies hebben we besproken dat Jezus God is. In deze Bijbelstudie zullen we stil staan bij het feit dat Jezus mens is.

Continue reading

De dood van Jezus

Inleiding

 

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30)

 Het onderwerp van deze Bijbelstudie is de dood van Jezus. De dood van Christus staat centraal in Gods reddingsplan. Zijn dood aan het kruis was geen toeval maar opdracht. Hij kwam om te sterven voor onze zonden (Marcus 10:45).

  Continue reading

De betekenis van de dood van Jezus

Inleiding

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest” (Johannes 19:28-30)

Wat is de betekenis van de dood van Jezus? Wat heeft Hij volbracht aan het kruis? Dat is de vraag die in deze Bijbelstudie wordt beantwoord.

  Continue reading

De opstanding van Jezus

Inleiding

“Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft..” (Mattheüs 28:5-8)

“Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding” (Handelingen 17:18)

  Continue reading

De Hemelvaart van Jezus

Inleiding

 

“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:8-11)

  Continue reading