Wat moet ik doen om zalig te worden?

Inleiding

Wat moet ik doen om zalig te worden? Deze vraag wordt in het boek Handelingen twee keer gesteld. De eerste keer aan Petrus, op de Pinksterdag. De tweede keer aan Paulus, door de gevangenbewaarder van de stad Filippi.

Continue reading

Het behoud is alleen door het geloof

Inleiding

In de vorige bijbelstudie hebben we gezien hoe we zalig kunnen worden. Deze bijbelstudie is het vervolg.

Helaas wordt het evangelie vaak verdraaid. Daarom is het van belang om nadruk te leggen op de volgende drie waarheden:

-Het behoud is alleen door genade

-Het behoud is alleen door het geloof

-Het behoud is alleen door Jezus

Continue reading

Geloofszekerheid

Inleiding

Is het mogelijk om zeker te zijn van je behoud? En hoe krijg je die zekerheid dan? Dat zijn de vragen die in deze bijbelstudie worden besproken.

Continue reading

Wedergeboorte

Inleiding

 

In de vorige Bijbelstudie werd beschreven wat er met ons gebeurt op het moment dat we geloven. God vergeeft ons, we worden gerechtvaardigd, God neemt ons aan als Zijn kinderen, we ontvangen eeuwig leven, de Heilige Geest komt in ons hart wonen, we worden één gemaakt met Christus en we worden wedergeboren. Al deze dingen zijn maar kort besproken. In deze Bijbelstudie zullen we uitgebreider stil staan bij de wedergeboorte.

Continue reading

De rechtvaardiging door geloof

Inleiding

“Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus” (Romeinen 5:1)

“Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet” (Romeinen 3:28)

Continue reading

De heiliging

Inleiding

 

“Want dit is de wil van God: uw heiliging…” (1 Thessalonicenzen 4:3)

“Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel.” (1 Petrus 1:15)

“Jaagt naar …. de heiliging …” (Hebreeën 12:14)

Continue reading