1. De goede start maken, het begin, de bekering

Dit is de eerste Bijbelstudie in een serie over de praktijk van het christenleven. Voor je als christen kunt gaat leven, moet je natuurlijk wel eerst christen zijn. Anders maak je een valse start. Je kunt het christenleven alleen leven als je christen bent geworden.

Continue reading

2. Zekerheid dat je behouden bent

Het is Gods bedoeling dat je daar zeker van bent. God wil dat we weten dat we eeuwig leven hebben. “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt” (1 Johannes 5:13)

Continue reading