31. Zeker zijn dat God een bepaald gebed verhoort – deel II, een aanvulling

In de vorige Bijbelstudie zijn de drie voornaamste redenen waarom we er zeker van kunnen zijn dat God een bepaald gebed zal verhoren, besproken. (1) Als God iets in de Bijbel beloofd heeft, (2) als het om een reële nood gaat en (3) als het nodig is om een taak die God je geeft uit te voeren. Maar dat is nog niet het volledige Bijbelse verhaal. Er valt nog meer over te zeggen. Er zijn nog enkele aanwijzingen die ondersteunen dat iets wat we bidden, naar Gods wil is. We zullen ze hieronder doornemen. Continue reading

34. God met eerbied aan zijn woord houden

In het gebed mogen we God met eerbied aan zijn woord houden, aan zijn beloften.

+ Belofte maakt schuld

Als je een belofte doet, dan moet je die belofte ook nakomen. Belofte maakt schuld. Als je iets belooft, dan ben je schuldig om die belofte na te komen. Dat eist de rechtvaardigheid. Beloven en niet doen is onrechtvaardig, oneerlijk.

Continue reading

35. Er is ook zoiets als smeken in het gebed

“En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken ….” (Efeze 6:18)

“ … maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking, met dankzegging, bekend worden bij God” (Filippenzen 4:6)

Smeken is het tegenovergestelde van claimen. Bij smeken heb je geen belofte, dan heb je geen duidelijk inzicht in de wil van God. Je kunt alleen een beroep doen op Gods genade, op Gods goedheid en welwillendheid. Een beroep op zijn ontferming. “Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid …” (Psalm 51:3)

Continue reading

36 Gods leiding in het gebed

  1. Gods leiding in het gebed

 

Ook in ons bidden is het verstandig om de leiding van God zoeken. Speciaal in de voorbede voor andere mensen en in ons gebed voor Gods werk. Er zijn zoveel dingen waar het goed voor zou zijn als je er voor bad, maar je kunt niet voor alles bidden. Hoe vind je hierin Gods leiding?

  Continue reading