25. Wat moet je doen als je gezondigd hebt?

Je bent christen, je bent een kind van God, maar je bent gestruikeld, je hebt een zonde gedaan. Het is tot je doorgedrongen dat je gezondigd hebt. Je weet dat je fout zit. Je hebt iets gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Het contact met God is verstoord, je hebt een schuldig geweten. Wat moet je doen? Hoe kan het contact met God weer volledig hersteld worden? Hoe kun je, je schuldige geweten kwijt raken?
Continue reading

29. Hoe bidden?

In deze Bijbelstudie gaat het om het gebed voor noden. Gebed om de dingen die je nodig hebt, zoals Gods hulp en leiding. Hoe moeten we dat doen?

Continue reading

30. Zeker zijn van de verhoring van een bepaald gebed

We mogen al onze wensen bekend maken bij God (Filippenzen 4:6). We mogen alles aan Hem vragen. Maar God geeft niet altijd wat we vragen. Toch kunnen we in sommige gevallen wel vooraf weten dat een gebed dat we bidden zal worden verhoord. Dat is zo als we om iets bidden dat naar de wil van God is. Continue reading