De inspiratie van de bijbel

Inleiding

 

In deze Bijbelstudie zullen we nagaan wat de Bijbel over zichzelf zegt. Mensen kunnen allerlei gedachten over de Bijbel hebben, maar beslissend voor ons, als Christenen, is wat de Bijbel over zichzelf zegt. Onze visie op de Bijbel, moet gebaseerd zijn op het zelfgetuigenis van de Schrift. De leer over de Bijbel komt uit de Bijbel zelf. Eén van de dingen die de Bijbel over zichzelf zegt is dat zij door God is ingegeven.

Continue reading

De onfeilbaarheid van de Bijbel

Inleiding

“Uw woord is zeer gelouterd…” (Psalm 119:140)

Als christenen belijden we dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Dat is vanzelfsprekend als je gelooft dat de Bijbel woordelijk door Gods Geest is ingegeven[1].Toch houden niet alle christenen vast aan de onfeilbaarheid van de Bijbel. Het loslaten van de onfeilbaarheid is zeer ernstig. Want uit de kerkgeschiedenis van de laatste twee honderd jaar blijkt dat dit telkens weer heeft geleid tot afval van het geloof.  Na het loslaten van de onfeilbaarheid van de Bijbel komen, na verloop van tijd, steeds meer fundamentele leerstellingen onder druk te staan.[2] Het is daarom van groot belang dat wij vasthouden aan de onfeilbaarheid van de Bijbel. Hieronder wordt besproken waarom wij geloven dat de Bijbel onfeilbaar is.

Continue reading

Het gezag van de Bijbel

Inleiding

 

De Bijbel is niet zomaar een boek, de Bijbel is het Woord van God. Daarom heeft de Bijbel goddelijk gezag. Als de Schepper spreekt dan heeft het schepsel eerbiedig te luisteren. God verwacht van ons dat wij geloven wat Hij zegt. En Hij verwacht ook dat wij doen wat Hij gebied.

Continue reading

Hoe weet je dat de Bijbel het Woord van God is?

Inleiding

 Als christenen geloven wij dat de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat om twee redenen. In de eerste plaats omdat de Bijbel van zichzelf zegt dat hij het Woord van God is. Dat is uitgelegd in  Bijbelstudie 42 over de inspiratie. En in de tweede plaats omdat God het zelfgetuigenis van de Bijbel op verschillende manieren  bevestigd. Dat heeft Hij in het verleden gedaan en dat doet Hij tegenwoordig nog steeds. Zo maakt God duidelijk dat de Bijbel van Hem afkomstig is. In deze Bijbelstudie zullen we vier manieren bespreken waarop God Zijn woord bevestigd.

Continue reading

Wat moet ik doen om zalig te worden?

Inleiding

Wat moet ik doen om zalig te worden? Deze vraag wordt in het boek Handelingen twee keer gesteld. De eerste keer aan Petrus, op de Pinksterdag. De tweede keer aan Paulus, door de gevangenbewaarder van de stad Filippi.

Continue reading

Het behoud is alleen door het geloof

Inleiding

In de vorige bijbelstudie hebben we gezien hoe we zalig kunnen worden. Deze bijbelstudie is het vervolg.

Helaas wordt het evangelie vaak verdraaid. Daarom is het van belang om nadruk te leggen op de volgende drie waarheden:

-Het behoud is alleen door genade

-Het behoud is alleen door het geloof

-Het behoud is alleen door Jezus

Continue reading

Geloofszekerheid

Inleiding

Is het mogelijk om zeker te zijn van je behoud? En hoe krijg je die zekerheid dan? Dat zijn de vragen die in deze bijbelstudie worden besproken.

Continue reading