Het bestaan van God

Inleiding

We beginnen deze serie bijbelstudies met de studie over het bestaan van God. Het bestaan van God is de waarheid waar al het andere van afhangt.

We geloven in God, maar hoe weten we eigenlijk dat God er is? Wij weten van het bestaan van God omdat Hij Zichzelf geopenbaard heeft. Hij heeft Zichzelf aan de mensen bekend gemaakt. Dat heeft Hij op verschillende manieren gedaan. In deze bijbelstudie wordt besproken hoe Hij dat gedaan heeft.

Continue reading

De persoon van God

Inleiding

 

Al duizenden jaren filosoferen mensen over God. Sommigen proberen via meditatietechnieken iets van het eeuwige Wezen te begrijpen, maar de ware kennis over God kan alleen uit de Bijbel worden verkregen. Hoe wordt God voorgesteld in de Schrift?

Continue reading

Het Karakter van God 1

Inleiding

 

Van ieder mens kun je zeggen hoe hij is. Bijvoorbeeld hij is vriendelijk, hij is trouw. Zo kun je iemands karakter beschrijven. Bij God is dat hetzelfde. Van God kun je ook zeggen hoe Hij is. De Bijbel openbaart dat God heilig is, naijverig en rechtvaardig. Maar de Bijbel zegt  ook dat Hij  lankmoedig, liefdevol, genadig, trouw, waarachtig en goedertieren is. Zo is God, zo heeft Hij zichzelf bekend gemaakt. In deze bijbelstudie worden de karaktereigenschappen van God besproken.[1]

Continue reading

Het karakter van God 2

Inleiding

 

In de vorige bijbelstudie is besproken dat God heilig, rechtvaardig, naijverig en lankmoedig is. In deze studie gaan we verder met het bestuderen van het karakter van God. God is niet alleen heilig en rechtvaardig, maar Hij is ook liefde, genadig, trouw en goedertieren.

Continue reading

De Drie-eenheid

Inleiding

 

God is een drie-enig God. Hij is één van wezen en bestaat in drie personen.

“Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.” (1 Johannes 5:7)

De leer van de Drie-eenheid is geen verzinsel van mensen. De Drie-eenheid wordt duidelijk in de Bijbel onderwezen.

Continue reading

De vreze Gods


Inleiding

 In de Bijbel worden we vaak aangespoord om niet te vrezen. Maar toch is er een soort vrees die we wel behoren te hebben, dat is de vrees voor God.

Continue reading