Profetie

Inleiding


Profetie is het doorgeven van een boodschap van God. Een profeet ontvangt een boodschap van God en geeft die door aan de mensen voor wie die boodschap bestemd is. Een profeet kan daarom zeggen: “Zo zegt de Heere.” (1 Samuel 2:27; Richteren 6:8) Of: “dit zegt de Heilige Geest” (Handelingen 21:11; 1 Timotheüs 4:1). De woorden die hij spreekt zijn niet zijn eigen woorden, het zijn de woorden van God.

  Continue reading